top of page
BGRND1.png

ויזת עבודה לישראל – מרכז שאלות ותשובות

עודכן: 9 בינו׳
ש: החברה שלי מתכוונת להעסיק מומחים זרים בישראל. איפה מתחילים?

ת: העסקה וניוד של מומחים זרים בישראל מצריכה תכנון נכון בהתאם לצרכי העסק וכן היערכות טכנית העומדת הן ביעדים והן בלוח הזמנים. אנו, במשרד עורכי דין רביב סיון, מנוסים בליווי עשרות פרויקטים שונים, מבינים את החשיבות של תחילה ניתוח כוונות הלקוח ולאחר מכן העלאת תכנית המבטיחה התאמת ציפיות למציאות.

בשירות לקוח מוטלת עלינו האחריות להתאים את צרכיו כמו גם לדרישות הרשויות הישראליות המחמירות.

כל טעות או הדרכה שגויה עלולים לגרום נזק לפרויקט עסקי שלם ומטרתנו היא להימנע מנסיבות מצערות על ידי הקפדה על כנות ושקיפות.

לכן, כדי להתחיל בדרך הנכונה, תידרשו לשתף מידע בנוגע ללוח הזמנים של הפרויקט, היקף העבודה, כמות האנשים המעורבים, זהותם, הלאום, השכלתם, הניסיון, משך השהות הצפוי בארץ ועוד.

על ידי שיתוף מידע זה מראש, נוכל להדריך אותך בתהליך המדויק ולוודא ששלב ויזת העבודה יהיה מוצלח כך שתוכל להתמקד במשימות שלך.


ש: עבור מי נדרשת ויזת עבודה?

ת: כל אדם שבא לעבוד בשטח ישראל.


ש: אילו סוגי ויזות יש?

ת: למומחים, ישנם 3 סוגים עיקריים של אשרות עבודה לישראל:

א) אשרת עבודה של מומחה B1 לשנה (ניתנת להארכה עד 63 חודשים)

ב) אשרת B1 ל-90 יום לתקופות קצרות או לפרויקטים ספציפיים.

ג) אשרת עבודה מזורזת ל-90 יום B1 לתקופות קצרות או לפרויקטים ספציפיים, הרלוונטית רק לאזרחים הפטורים מהיתר כניסה לישראל, לפי צו הכניסה לישראל (פטור ויזה). לחץ כאן לצפיה ברשימה העדכנית של דרישת ויזת כניסה לישראל לזרים.

ד) אשרת B1 לשנתיים למנהלי חברות בינלאומיות (עד שתי ויזות בקטגוריה זו לכל חברה).


ש: כמה זמן לוקח לקבל ויזה?

ת: ככלל אצבע, מרגע הגשת הבקשה, אשרת עבודה B1 לשנה תארך 3-4 שבועות.

עיבוד ויזת עבודה B1 למשך 90 יום ייקח עד 7 ימים.


ש: מהו תהליך קבלת ויזת עבודה?

ת: השלב הראשון הוא הגשת בקשה להיתר עבודה ברשות האוכלוסין.

לאחר קבלת אישור עבודה, ניתן לבקש אשרת עבודה שתתאים לתאריכי ההתחלה והתפוגה כפי שמצוין באישור העבודה שהושג.


ש: מה אני נדרש לספק לצורך קבלת אשרת עבודה B1 לישראל?

ת: אנו זקוקים לצילום דרכון של העובד, קורות חיים, תעודות, מכתב הסבר, ייפוי כוח וטופס בקשה שאנו מכינים, אשר ייחתם ע"י מורשה חתימה של החברה בפני נוטריון ולאחר מכן ישלח לאפוסטיל בפני הרשות הרלוונטית בחו"ל.

במקרה שהחברה המזמינה היא ישראלית, או חברה זרה שיש לה נציג מקומי בישראל, ניתן לחתום על טפסי הבקשה לויזה ועל ייפוי הכוח בפנינו בישראל ובכך לייתר את הליך הלגליזציה של המסמכים בחו"ל.


ש: האם התהליך דורש ניירת פיזית?

ת: כל התהליך נעשה בצורה דיגיטלית, אבל אנחנו צריכים את המסמכים המקוריים למטרות תיוק.


ש: מהם התנאים לקבלת אישור עבודה ואשרת עבודה לישראל?

ת: יש להוכיח את מומחיות העובד בפני רשות האוכלוסין, אשר בוחנת את הבקשה ויכולה לאשר או לדחות אותה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

זאת על ידי הצגת קורות חיים ותעודות נאותות של המומחים ועל ידי ניסוח מכתב הסבר מפורט כדי לשכנע את הרשויות כי מומחיותו של המומחה היא ייחודית וכי נוכחותו נדרשת למילוי המשימה אליה הוא מתייצב בישראל.

על תוקף הדרכון של המומחה להיות לפחות 6 חודשים לאחר תום תקופת ההיתר המבוקש.

יש לזכור כי עבור אשרת עבודה לשנה, החברה המזמינה מתחייבת כי במהלך התקופה בה המומחה נשכר על ידה בישראל, ישולם לו כפל השכר החודשי הממוצע (בינואר 2024, עומד על 12,651 ₪).

אשרת 90 יום מחייבת שכר חודשי שווה ערך לשכר המינימום בישראל (בינואר 2024, עומד על 5,572 ₪).


ש: האם אני יכול להשתמש בוויזת עבודה של מומחים לאנשי צוות שונים?

ת: לא, כל אשרת עבודה מונפקת עבור מומחה ספציפי.

עם זאת, במקרה שבמהלך הפרויקט תדרשו להחליף מומחה, תוכלו להגיש בקשה להחלפה ובכך לקבל אשרת עבודה מחודשת למומחה החדש.


ש: האם יש הגבלה לכמות כוח האדם שניתן להגיש בקשה?

ת: לא. ניתן להגיש בקשה לכל כמות כוח אדם, אם מוכיחים שכולם נחוצים להשלמת העבודה.


ש: מהן העלויות הכרוכות בהנפקת ויזת עבודה?

ת: עלויות קבלת ויזת עבודה לישראל:

א) דמי הטיפול שלנו. פנה אלינו לקבלת הצעת מחיר.

ב) אגרת בקשה להיתר עבודה (תשלום קבוע של 1,340 ₪ בשנת 2024), עבור כל סוג של אשרת עבודה.

ג) אגרת אשרה/ ויזה, בהתאם לאורך הוויזה המבוקשת בפועל. אגרת ויזה לשנה תעלה כ-11,500 ₪, ואילו אגרת ויזה ל-90 יום תעמוד על כ-5,400 ₪ (בשנת 2024).

יש לקחת בחשבון שבחלק מהמקרים נדרשת הפקדת ערבות בנקאית ברשות האוכלוסין, כתנאי לקבלת היתר מומחה.


ש: מהם ההבדלים הפרוצדורליים העיקריים בין ויזת עבודה מזורזת ל-90 יום לבין אשרת עבודה לשנה?

ת: קטגוריית ה 90 יום במסלול המזורז, מיועדת רק לאזרחים שאינם זקוקים לאישור כניסה לישראל. מומחים אלו יכולים להיכנס לישראל מיד לאחר קבלתם.

 

ש: שמעתי שיש ויזות למומחים בתעשיה.מה ההבדל בינה לבין ויזת מומחה סטנדרטית?

ת: ויזת מומחה בתעשיה היא פועל יוצא של החלטת ממשלה שקיבלה ביטוי בנוהל נפרד מנוהל מומחים. השוני העיקרי מתבטא בכך שיש לקבל הכרה מראש ע"י הגופים הרלוונטיים  כי מדובר בחברה "תעשייתית". בהתאם לכך, ניתנת הקצאה מראש לאותה חברה, להביא במשך שנה קלנדרית מספר מוגבל של מומחים בתעשיה. הגשת הבקשה מתבצעת בדרך שונה מעט, אולם היתרון העיקרי עבור המעסיק בקטגוריית ויזת מומחים בתעשיה, הוא שהשכר שעליו לשלם למומחה הזר הינו 130% ולא 200% מהשכר הממוצע במשק.


ש: האם עליי להפקיד פיקדון כתנאי לקבלת אישור עבודה?

ת: בעלי אזרחויות זרות שונים, נדרשים להפקיד פיקדון בנקאי ברשות האוכלוסין כדרישה מקדימה לקבלת אישור עבודה. הדרישה מועלית כדי להבטיח שהמעסיק ימלא את כל דרישות ההיתר על פי החוק הישראלי. הפיקדון משוחרר 6 חודשים לאחר המועד בו עזב המומחה את ישראל בפועל.

אנו פועלים לשחרור מוקדם של הפיקדון בשם לקוחותינו, לאחר שהמומחים עזבו את ישראל ועל כן אין צורך להמתין חצי שנה באם תנאי ההיתר מולאו כדין.

בהתאם ללאום ולתנאים נוספים, היקף ההפקדה נקבע על ידי הרשויות ויכול להגיע עד 50,000 ₪ למומחה! לכן חשוב להיערך לכך כראוי בהיבט התקציבי.


ש: כיצד מאריכים ויזת מומחה ליותר משנה?

ת: במקרה של ויזה שנתית, בכפוף לעמידה בתנאי ההיתר ולהעסקת המומחה על פי הדין הישראלי, ניתן לבקש את הארכת אשרת העבודה שלו עד 63 חודשים בסך הכל. את הבקשה להארכת ההיתר יש להגיש לפחות 60 יום טרם תום תוקף ההיתר הנוכחי. פרוצדורת הארכת היתר אינה שונה מהותית מזו של בקשת היתר חדש, אם כי המומחה אינו נדרש להגיע לקונסוליה הישראלית בחו"ל לשם קבלת הויזה המחודשת.

בהיתר ל-90 יום במסלול המהיר, לא ניתן להאריך מעבר ל-90 ימים בשנה קלנדרית בסך הכל.

היתר ל-90 יום במסלול הרגיל, מאפשר הגשת בקשה להארכה, בדומה לפרוצדורה של בקשה לשנה. 

 

6 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page